ტაძრის აღმშენებლები
ოთარ ლითანიშვილი
20-10-2012
ცოცხალი
გარდაცვლილი
მაია ლოლაძე - ლითანიშვილი
ოთარ ლითანიშვილი (უმცრ)
ნანა ლითანიშვილი
ერეკლე გეწაძე
სალომე გეწაძე
იოანე - ზურაბ გეწაძე
ნინო - ნუცა გეწაძე
ზურაბ გეწაძე
ნატო შუშანია
სალომე ყანჩელი
ოთარ ლითანიშვილი
ვახტანგ ლოლაძე
რუსუდან ბახტაძე
ვიქტორ ლოლაძე - ლუბა
ალექსანდრე ბახტაძე - მინადორა
ალექსანდრე ყანჩელი - ელენე
ანტონ ლითანიშვილი - ნინო
 
 
Created by: Proservice