ტაძრის აღმშენებლები
ინგა სუხიშვილი
00-00-0000
ცოცხალი
გარდაცვლილი
იოსებ სუხიშვილი
ნინო ანგურიძე
ირმა ყელბერაშვილი
ციალა სუხიშვილი
ლადო (ვლადიმერი) კახელიშვილი
გიორგი სუხიშვილი
ლაშა სუხიშვილი
ციალა სუხიშვილი
ოთარ ანგურიძე
თეა ანგურიძე
სანდრო ყელბერაშვილი
ვანო ყელბერაშვილი
ვაჟა ყელბერაშვილი
გოჩა ყელბერაშილი
მარინე მიკირტუმაშვილი
გიორგი ხუციშვილი
ჟუჟუნა კეკიშვილი
ციალა სუქიაზოვი
მერაბი ანგურიძე
ვაჟა კახელიშვილი
გიორგი სექიაზოვი
ნინო სექიაზოვი
პაატა სუხიშვილი
იოსებ სექიაზოვი
თამუნა ხუციშვილი
გრიგორ სექიაზოვი
ნათელა ფეიქრიშვილი
ალექსანდრე სექიაზოვი
ნინო ხუციშვილი
გიორგი ვაშაკიძე
ვაჟა ვაშაკიძე
ალექსანდრე შოშიაშვილი
 
 
Created by: Proservice